Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa

- Địa Chỉ: Viện Đào Tạo Bách Khoa 299/3A Lý Thường Kiệt,  Phường 15, Quận 11 Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Đặc điểm hội trường: Tại đây chúng tôi khai thác và đầu tư hội trường có sức chứa 20 tới 150 người.
- Hotline: 0973.586.283
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin phòng trống cũng như báo giá mới nhất

Phòng Trần Hưng Đạo: 100 ghế

Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 1
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 2
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 3
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 4
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 5

Phòng Teresa: 30 ghế

Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 6
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 7
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 8
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 9
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 10

Phòng Gandhi: 90 ghế

Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 11
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 12
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 13
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 14
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 15

Phòng Action Coach: 50 ghế

Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 16
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 17
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 18
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 19
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 20

Phòng Lắng Nghe: 20 ghế

Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 21
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 22
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 23

Phòng Thiền: 150 ghế

Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 24
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 25
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 26
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 27
Chi Nhánh Viện Đào Tạo Bách Khoa 28