Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã

- Địa Chỉ: Tòa nhà Thông Tấn Xã 116 Nguyễn Thị Minh Khai,  Phường 6, Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Đặc điểm hội trường: Tại đây chúng tôi khai thác và đầu tư hội trường có sức chứa 30 tới 450 người.
- Hotline: 0901.645.879
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin phòng trống cũng như báo giá mới nhất

Phòng 602: 60 ghế

Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 1
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 2
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 3
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 4
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 5
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 6

Hội trường: 450 ghế

Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 7
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 8
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 9
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 10
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 11

Phòng D1: 300 ghế

Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 12
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 13
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 14
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 15
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 16
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 17

Phòng D2: 120 ghế

Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 18
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 19
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 20
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 21
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 22
Chi Nhánh Tòa nhà Thông Tấn Xã 23