Chi Nhánh Tòa nhà Thế Giới Xanh

- Địa Chỉ: Tòa nhà Thế Giới Xanh, 18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Đặc điểm hội trường: Tại đây chúng tôi khai thác và đầu tư hội trường có sức chứa 250 người
- Hotline: 0888.793.349
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin phòng trống cũng như báo giá mới nhất

Hội trường Imgroup: 250 ghế

Chi Nhánh Tòa nhà Thế Giới Xanh 1
Chi Nhánh Tòa nhà Thế Giới Xanh 2
Chi Nhánh Tòa nhà Thế Giới Xanh 3
Chi Nhánh Tòa nhà Thế Giới Xanh 4
Chi Nhánh Tòa nhà Thế Giới Xanh 5
Chi Nhánh Tòa nhà Thế Giới Xanh 6
Chi Nhánh Tòa nhà Thế Giới Xanh 7
5.0
01