Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt

- Địa Chỉ: Khách sạn Sen Việt 33 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Đặc điểm hội trường: Tại đây chúng tôi khai thác và đầu tư hội trường có sức chứa 100 tới 350 người.
- Hotline: 0888.793.349
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin phòng trống cũng như báo giá mới nhất

Sảnh Sunflower: 60 ghế

Sảnh Lotus: 80 ghế

Sảnh Lầu M: 160 ghế

Sảnh Rose: 70 ghế

Sảnh Tulip: 100 ghế

Sảnh Lầu 9: 200 ghế