Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt

- Địa Chỉ: Khách sạn Sen Việt 33 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Đặc điểm hội trường: Tại đây chúng tôi khai thác và đầu tư hội trường có sức chứa 100 tới 350 người.
- Hotline: 0888.793.349
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin phòng trống cũng như báo giá mới nhất

Sảnh Sunflower: 60 ghế

Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 1
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 2
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 3
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 4
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 5

Sảnh Lotus: 80 ghế

Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 6
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 7
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 8
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 9
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 10
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 11

Sảnh Lầu M: 160 ghế

Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 12
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 13
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 14
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 15
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 16
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 17

Sảnh Rose: 70 ghế

Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 18
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 19
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 20
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 21

Sảnh Tulip: 100 ghế

Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 22
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 23
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 24
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 25

Sảnh Lầu 9: 200 ghế

Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 26
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 27
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 28
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 29
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 30
Chi Nhánh Khách Sạn Sen Việt 31