Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central

- Địa Chỉ: Khách sạn Lotus Central 102-104-106 Lê Thị Hồng Gấm,  Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Đặc điểm hội trường: Tại đây chúng tôi khai thác và đầu tư hội trường có sức chứa 30 tới 180 người.
- Hotline: 0901.645.879
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin phòng trống cũng như báo giá mới nhất

Sảnh Lotus(Lầu G): 180 ghế

Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 1
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 2
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 3
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 4
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 5
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 6
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 7

Sảnh Sun: 30 ghế

Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 8
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 9
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 10
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 11
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 12
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 13
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 14
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 15

Other Image

Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 16
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 17
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 18
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 19
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 15
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 21
Chi Nhánh Khách Sạn Lotus Central 22