0901645879

CHÚC MỪNG TIỆC CƯỚI CỦA CÔ DÂU TƯỜNG VY & CHÚ RỂ HỮU CƯỜNG...

I. Câu chuyện tình yêu của đôi uyên ương “Yêu nhau chẳng quản xa gần Cầu không tay vịn, cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau...