Chi Nhánh Trần Quốc Thảo

- Địa Chỉ: Trung tâm tổ chức sự kiện Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Đặc điểm hội trường: Tại đây chúng tôi khai thác và đầu tư 6 hội trường có sức chứa 20 tới 250 người.
- Hotline: 0901.645.879
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin phòng trống cũng như báo giá mới nhất

Phòng 505 và 500: 24-28 ghế

cho thuê hội trường phòng hội nghị hội thảo

Phòng 503: 130 ghế

cho thuê hội trường phòng hội thảo
cho thuê hội trường phòng hội thảo
cho thuê hội trường phòng hội thảo
cho thuê hội trường phòng hội thảo

Phòng 501: 140 ghế

cho thuê hội trường phòng hội thảo
cho thuê hội trường phòng hội thảo
cho thuê hội trường phòng hội thảo
cho thuê hội trường phòng hội thảo

Phòng 502: 150 ghế

cho thuê hội trường phòng hội nghị
cho thuê hội trường phòng hội nghị
cho thuê hội trường phòng hội nghị
cho thuê hội trường phòng hội nghị
cho thuê hội trường phòng hội nghị
cho thuê hội trường phòng hội nghị

Phòng 504: 250 ghế

cho thuê hội trường phòng hội nghị hội thảo
cho thuê hội trường phòng hội nghị hội thảo
cho thuê hội trường phòng hội nghị hội thảo
cho thuê hội trường phòng hội nghị hội thảo
cho thuê hội trường phòng hội nghị hội thảo
cho thuê hội trường phòng hội nghị hội thảo