Chi Nhánh Trần Quốc Thảo

– Địa Chỉ: Trung tâm tổ chức sự kiện Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.
– Đặc điểm hội trường: Tại đây chúng tôi khai thác và đầu tư 6 hội trường có sức chứa 20 tới 250 người.
– Hotline: 0901.645.879
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin phòng trống cũng như báo giá mới nhất

 

Phòng 505 và 500: 24-28 ghế

 

Phòng 503: 130 ghế

 

Phòng 501: 140 ghế

 

Phòng 502: 150 ghế

 

Phòng 504: 250 ghế