Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu

- Địa Chỉ: Tòa Nhà VietComBank, 79 Nguyễn Đình Chiểu Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Đặc điểm hội trường: Tại đây chúng tôi khai thác và đầu tư 6 hội trường có sức chứa 20 tới 150 người.
- Hotline: 0973.586.283
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin phòng trống cũng như báo giá mới nhất

Phòng 401: 28-35 ghế

Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 1
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 2
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 3
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 4
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 5

Phòng 404: 50 ghế

Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 6
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 7
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 8
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 9
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 10

Phòng 403: 60-75 ghế

Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 11
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 12
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 13
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 14
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 15
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 16
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 17

Phòng 405: 30 ghế

Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 18
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 19
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 20
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 21
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 22
Chi Nhánh 79 Nguyễn Đình Chiểu 23