Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo

- Địa Chỉ: Trung tâm tổ chức sự kiện, 39 Trần Quốc Thảo Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Đặc điểm hội trường: Tại đây chúng tôi khai thác và đầu tư 6 hội trường có sức chứa 20 tới 160 người.
- Hotline: 0901.645.879
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin phòng trống cũng như báo giá mới nhất

Phòng 505 và 500: 24-28 ghế

Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 1
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 2

Phòng 503: 130 ghế

Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 3
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 4
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 5
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 6
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 7

Phòng 501: 140 ghế

Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 8
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 9
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 10
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 11
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 12

Phòng 502: 150 ghế

Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 13
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 14
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 15
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 16
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 17
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 18

Phòng 504: 160 ghế

Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 19
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 20
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 21
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 22
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 23
Chi Nhánh 39 Trần Quốc Thảo 24
Rate this post