Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng

- Địa Chỉ: 180 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh.
- Đặc điểm hội trường: Tại đây chúng tôi cho thuê các phòng với sức chứa 40-100 người
- Hotline: 0901.645.879
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin phòng trống cũng như báo giá mới nhất

Phòng Diamond: 56 ghế

Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 1
Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 2
Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 3
Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 4

Phòng Gold: 42 ghế

Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 5
Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 6
Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 7
Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 8

Phòng Platinum: 94 ghế

Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 9
Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 10
Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 11
Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 12
Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 13
Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 14
Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 15
Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 16
Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 17

Phòng Titan: 64 ghế

Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 18
Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 19
Chi Nhánh 180 Lý Chính Thắng 20